Homepage Инструкция №286 от 28.09.2005


Инструкция №286 от 28.09.2005


Департаменту статистики праці Григорович Н. Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. Підприємство, що працювало неповний рік сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації , середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12. Показник середньооблікової кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості використовується для визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству, а також аналізу ефективності використання робочої сили. Показник середньої кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості характеризує умовну кількість працівників робочих місць , що відпрацювали повний робочий день, яка необхідна для виконання встановленого визначеного підприємством обсягу робіт послуг. Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи далі - підприємства , а також на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю. Вони виключаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу. Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. Тобто штатний працівник, який працював у звітному місяці періоді понаднормово, в еквіваленті повної зайнятості враховується як одна фізична особа. До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці; 2. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року 5 місяців становить 360 осіб 450 + 660 + 690 : 5. Підприємства подають органам державної статистики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм. При подготовке Приложения к был допущен ряд неточностей содержательного характера, что делает невозможным использование пояснений по поводу "правила четной цифры" часть 3 приложения непосредственно при проведении расчетов и округлений. Порядок обліку та визначення показників руху працівників 5. Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день. Працівники, які виконували роботу згідно з цивільно-правовими договорами крім громадян-підприємців , ураховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього терміну дії договору, отримана сума ділиться на кількість календарних днів у звітному періоді. Затвердити Інструкцію зі статистики кількості працівників далі - Інструкція , що додається, та ввести її в дію з 1 січня 2006 року. У разі виявлення викривлень у формах державних статистичних спостережень з праці виправлення даних підприємствами проводяться у звітах за період місяць, період з початку року, рік , у якому були допущені помилки, а також в усіх наступних звітах. N 286 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. Він включає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають в обліковому складі та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці. У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.


Цитировании и использование любых материалов, размещенных на сайте www.


У формах державних статистичних спостережень містяться різні показники кількості працівників, які відрізняються методом розрахунку та метою їхнього використання. Форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації. Департаменту статистики праці Григорович Н. Методика його визначення базується на перерахунку оплаченого робочого часу усього персоналу штатні працівники, сумісники, працюючі за договорами , що залучався до роботи у звітному періоді й отримував відповідну заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників упродовж повного робочого дня, виходячи зі встановленої його тривалості. Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. В облікову кількість працівників включаються також працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин: 2. Севастополі довести інформацію щодо затвердження та застосування Інструкції до відома суб'єктів державних статистичних спостережень. Визначення середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості 4. Показники кількості працівників у формах державних статистичних спостережень відображаються у цілих одиницях. У кількість працівників, які вибули за власним бажанням, включаються усі працівники, що вибули у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, а також у випадках: угоди сторін; прийняття на роботу за конкурсом; переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, за кордон; хвороби або інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в цій місцевості; вступу до навчального закладу, аспірантури або клінічної ординатури; необхідності догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом; звільнення за власним бажанням вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до чотирнадцяти років; виходу на пенсію; інших поважних причин. Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти за них складає юридична особа головне підприємство і надає органу державної статистики за місцезнаходженням несамостійного підрозділу. Дані за попередній період з початку року відображаються за колишнім видом діяльності.

Related queries:
-> сочинение про как я провел своё лето
Показники кількості працівників у формах державних статистичних спостережень відображаються у цілих одиницях.
-> всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников 2009 ответы
Дані за попередній період з початку року відображаються за колишнім видом діяльності.
-> геометря 7 клас плани конспекти всх урокв ершова
Сума облікової кількості працівників за листопад - 586 осіб, календарна кількість днів у листопаді - 30, середньооблікова кількість штатних працівників у листопаді - 20 осіб 586 : 30.
-> сочинение на тему последние помещики в пьесе а п чехова вишневый сад
Підприємства подають органам державної статистики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм.
-> запускаторне запускается пойт бланк что делать
Для корректного отображения страниц сайта рекомендуем установить один из более современных браузеров.
->SitemapИнструкция №286 от 28.09.2005:

Rating: 94 / 100

Overall: 83 Rates